JAK SE MŮŽETE S DĚTMI ZAPOJIT (startujeme opět v listopadu 2018)

Obstarejte si prázdnou krabici od bot

Rozhodněte se, pro koho bude určena. Pro chlapce? Pro dívku? A v jakém věku? Sbíráme pro děti 0-17. Stáří a pohlaví potom nadepište na štítek (samolepku).

Naplňte postupně krabici věcmi, které by i vám udělaly radost.

Pastelkami, sešity či bloky na kreslení, hračkami, hezkým tričkem, bonbóny, co vás a děti napadne... Na vrch můžete přidat fotografii a třeba i vánoční pozdrav. Nezapomeňte, že věci by neměly být moc opotřebované nebo příliš staré. 

Až bude krabice plná, hezky ji zabalte, navrch nalepte štítek a doneste ji na sběrné místo.

Adresy sběrných míst a více informací najdete na této stránce. Než s dárky vyrazíte, ověřte si prosím otevírací dobu sběrného místa, případně tam předem zavolejte.

Vaši krabici dostane k Vánocům některé z chudých dětí a určitě mu udělá velkou radost.

Část dárků rozdělíme přímo v regionech sběrných míst dětem z chudých rodin, azylových domů, nízkoprahových center a podobně. Pomáhají nám v tom dobrovolníci i místní organizace (OSPODy, neziskovky). Část dárků pak distribuujeme do tzv. sociálně vyloučených lokalit v severních Čechách, opět za asistence spolupracovníků dobře znalých místních poměrů. Každopádně se dárek dostane k dětem, které moc dalších vánočních dárků nedostanou. Za to vám moc děkujeme!

Nemůžete se dočkat, až sbírka začne?