Chcete se stát sběrným místem Krabice od bot?

Přihlašování sběrných míst pro rok 2018 bylo již uzavřeno. Nyní se s přihlášenými domlouváme na detailech spolupráce. Po 23. 9. 2018 se můžete registrovat jen po dohodě s Juditou, koordinátorkou pro sběrná místa: 6knlZ19gZ9BDQOQ-48xy4794Ys.

Sbírka Krabice od bot by se nemohla konat bez pomoci dobrovolníků ze sběrných míst. Sběrným místem se může stát nezisková organizace, farní sbor, škola, firma nebo úřad, nebo i fyzická osoba. Sběr bude probíhat od 26. 11. do 9. 12. 2018. V tomto období si volíte dny a čas sběru podle svých možností. Dáváme přednost těm místům, která mohou být v provozu po celou dobu konání sbírky a která mají již zkušenosti z minulých let.

Co to obnáší?

Sběrná místa zajišťují sběr a distribuci dárků ve svém regionu a místní propagaci sbírky. Komunikují s rodinami nebo organizacemi, které dárky přijímají, a s dárci, kteří mají zájem donést dárky na jejich sběrné místo. Každé sběrné místo funguje zároveň jako distributor dárků. Zajištění odbytu dárků před začátkem sbírky je podmínkou otevření sběrného místa. Snažíme se, aby se co nejvíce dárků rozdalo přímo v regionu. Vše funguje na dobrovolné bázi, s podporou organizačního týmu Diakonie.

→ povinná výbava sběrného místa: místo na uskladnění dárků, dostatek odběratelů v okolí, čas, vstřícnost, odhodlání, hodně sil

→ bude se hodit: dodávka na přepravu dárků, další dobrovolníci na sběr a nakládání

Organizátoři sbírky a jejich role

Diakonie ČCE koordinuje sbírku s finanční podporou Českobratrské církve evangelické. Organizační tým sbírky (zaměstnanci ředitelství Diakonie) zajišťuje výběr a podporu sběrných míst, informování veřejnosti o sbírce (web a Facebook Krabice od bot), dotazy dárců, komunikaci s médii, provoz centrálního sběrného místa v Praze a případnou distribuci dárků, které se nepodaří rozdat přímo v regionech. 

Sběrná místa, provozovaná dobrovolníky, zajišťují sběr a distribuci dárků ve svém regionu a místní propagaci sbírky. Komunikují s rodinami nebo organizacemi, které dárky přijímají, s dárci, kteří mají zájem donést dárky na jejich sběrné místo a s týmem Diakonie (ohledně otevírací doby, počtu vybraných dárků a jakýchkoli otázek nebo potíží, které vzniknou).

Chcete se na něco zeptat? Napište Juditě na 6knlZ19gZ9BDQOQ-48xy4794Ys, nebo zavolejte na 733 676 207.

PŘIHLÁSIT SE

Nemůžete se dočkat, až sbírka začne?