Krizový fond Krabice online

Naše pomoc nikdy nebyla potřeba víc, než teď. Situace rodin v nouzi se v důsledku pandemie koronaviru zhoršuje - už rok mají snížený příjem, obtížný přístup k distanční výuce, přidávají se výchovné problémy, úzkost a domácí násilí. Část z prostředků z Krabice online, které se vybraly díky mimořádné štědrosti více než 2 500 dárců v roce 2020, jsme se proto rozhodli vyčlenit na přímou pomoc rodinám. Zveme vás všechny, abyste se ke sbírce přidali a mohli jsme v pomoci pokračovat.

S rodiči v obtížné situaci pracujeme v Diakonii po celý rok v našich terénních službách, poradnách, krizových centrech a azylových domech. Naši sociální pracovníci mohou nominovat konkrétní rodinu, které příspěvek pomůže se zajištěním základních potřeb - bydlení, jídla nebo třeba léky. Příspěvek zasíláme vždy prostřednictvím středisek Diakonie do tří pracovních dní, obvykle ve výši 5 000 Kč na rodinu. Několikrát jsme již přispěli vyšší částku, například u paní, která při požáru přišla o všechno vybavení na zimu a dřevona topení. Nejvhodnější formu pomoci vždy domlouváme se sociálními pracovníky, kteří rodinu dobře znají.

K 8. 3. 2021 jsme z fondu poskytli 191 150 Kč.

krizový fond

Z výtěžku loňské sbírky také dál pokračuje dlouhodobá pomoc dětem formou doučování, předškolní přípravy a volnočasových aktivit pro děti z pěstounských rodin, azylových domů nebo sociálně vyloučených lokalit. Děkujeme, že pomáháte s námi.

Zpět na darovací formulář