Krizový fond Krabice online

Rychlá záchrana pro rodiny v tísni

Jarmila je nejstarší z deseti sourozenců. Vždycky byla zvyklá se o mladší děti starat. Nedávno se rodina rozpadla a museli se vystěhovat z bytu.  Nezletilé děti úřady rozdělily do ústavů a k pěstounům, pětadvacetiletá Jarmila a její rodiče zůstali na ulici. Táta utekl na Slovensko, máma přespává po známých a o děti ztratila zájem. Jarmila to ale má jinak: je odhodlaná se starat dál, alespoň o ty sourozence, o které může. Čtyři Jarmilini bráškové se ocitly v zařízení Diakonie pro děti v krizi. 

Jarmila si velmi rychle našla byt, kam by se mohla i s bratry nastěhovat a požádala si o svěření dětí do péče. Každý den dojíždí do továrny za městem a šetří na vybavení bytu, oblečení a školní pomůcky pro kluky. Už brzy by se mohli přestěhovat, uživit je ale nebude jen tak. Díky krizovému fondu Krabice online jí můžeme darovat poukázky na jídlo, léky a drogerii.

S takovými příběhy se v Diakonii denně potkáváme. Proto jsme v roce 2020 vedle dlouhodobých projektů na pomoc dětem otevřeli také krizový fond Krabice online. Díky němu mohou rodiče v nouzi dostat rychlou finanční pomoc.

Chci darovat

Od prosince 2020 jsme tak přispěli už 240 rodinám, které nominovali naši sociální pracovníci z azylových domů, krizových a terénních služeb. Nejčastěji jde o rodiny samoživitelek nebo rodiny s více dětmi, jejichž finanční problémy se kvůli pandemii koronaviru a zvyšujícím se životním nákladům dál prohloubily. Mezi podpořenými jsou i ženy s dětmi, které přišly z Ukrajiny. Dary putují na pomoc s bydlením, potravinovou pomoc a školní pomůcky, hygienické potřeby a léky, kojeneckou výživu a plenky i na kroužky a tábory pro děti.

S rodiči v obtížné situaci pracujeme v Diakonii po celý rok v našich terénních službách, poradnách, krizových centrech a azylových domech. Naši sociální pracovníci mohou nominovat konkrétní rodinu, které příspěvek pomůže se zajištěním základních potřeb - bydlení, jídla nebo třeba léky. Příspěvek zasíláme vždy prostřednictvím středisek Diakonie do tří pracovních dní, obvykle ve výši 5 000 Kč na rodinu. Několikrát jsme již přispěli vyšší částku, například u paní, která při požáru přišla o všechno vybavení na zimu a dřevo na topení. Nejvhodnější formu pomoci vždy domlouváme se sociálními pracovníky, kteří rodinu dobře znají.

K 13. 11. 2022 jsme z fondu poskytli 1 267 689 Kč.

krizový fond 2022 oblasti pomoci

Z výtěžku Krabice online také dál pokračuje dlouhodobá pomoc dětem formou doučování, předškolní přípravy a volnočasových aktivit pro děti z pěstounských rodin, azylových domů nebo sociálně vyloučených lokalit. Děkujeme, že pomáháte s námi.

Zpět na darovací formulář