Krizový fond Krabice online

Situace rodin v nouzi se v důsledku epidemie koronaviru zhoršila. Naše pomoc je tak potřeba víc, než dřív

Paní Šárka je sama se třemi dětmi. Nejmladší klučík má autismus, starší Péťa a Janička chodí na základku. Před rokem vyhořeli a museli se odstěhovat na ubytovnu. Distanční výuku zvládali Péťa s Janou velmi těžko. Chyběl jim režim, pravidla, neměli klid na učení a Šárka na ně kvůli práci nemohla dohlížet tak, jak by potřebovali. Na konci června pak Šárka přišla o práci. S maminkou jsme se domluvili, že děti pojedou na tábor, kde jim pomůžeme se připravit na návrat do školy. Peníze na tábor by Šárka bez naší pomoci nedala dohromady.

S takovými příběhy se v Diakonii denně potkáváme. Proto jsme se v prosinci 2020 rozhodli pro nový způsob pomoci ze sbírky Krabice online. Vedle dlouhodobých projektů na pomoc dětem jsme otevřeli krizový fond. Díky němu mohou rodiče v nouzi dostat rychlou finanční pomoc na základní potřeby.

Od prosince jsme tak přispěli už 116 rodinám, které nominovali naši sociální pracovníci z azylových domů, krizových a terénních služeb. Nejčastěji jde o rodiny samoživitelek nebo rodiny s více dětmi, jejichž finanční problémy se kvůli pandemii koronaviru dál prohlubují. Dary putují na pomoc s bydlením, potravinovou pomoc a školní pomůcky, hygienické potřeby a respirátory, kojeneckou výživu a plenky.

S rodiči v obtížné situaci pracujeme v Diakonii po celý rok v našich terénních službách, poradnách, krizových centrech a azylových domech. Naši sociální pracovníci mohou nominovat konkrétní rodinu, které příspěvek pomůže se zajištěním základních potřeb - bydlení, jídla nebo třeba léky. Příspěvek zasíláme vždy prostřednictvím středisek Diakonie do tří pracovních dní, obvykle ve výši 5 000 Kč na rodinu. Několikrát jsme již přispěli vyšší částku, například u paní, která při požáru přišla o všechno vybavení na zimu a dřevo na topení. Nejvhodnější formu pomoci vždy domlouváme se sociálními pracovníky, kteří rodinu dobře znají.

K 11. 11. 2021 jsme z fondu poskytli 562 685 Kč.

KRIZOVÝ FOND 11_21

Z výtěžku Krabice online také dál pokračuje dlouhodobá pomoc dětem formou doučování, předškolní přípravy a volnočasových aktivit pro děti z pěstounských rodin, azylových domů nebo sociálně vyloučených lokalit. Děkujeme, že pomáháte s námi.

Zpět na darovací formulář