Díky Krabici online jsme otevřeli krizový fond pro rodiny v nouzi

Děkujeme za vaše dary do sbírky Krabice online. Jsme moc rádi, že jsme díky mimořádné štědrosti víc než 2 500 dárců mohli vedle plánovaných projektů založit i krizový fond na okamžitou pomoc rodičům v nouzi. V lednu jsme tak poskytli pomocnou ruku 19 rodinám, které nominovali sociální pracovníci Diakonie. 

Díky Krabici online jsme otevřeli krizový fond pro rodiny v nouzi Díky Krabici online jsme otevřeli krizový fond pro rodiny v nouzi

Rychlá pomoc pro rodiny v tísni

Janákovi žijí na ubytovně i se sedmiměsíční Janičkou, kterou mají svěřenou do pěstounské péče. Na ubytovně se u miminka rozjely ekzémy a alergie. Skoro veškeré příjmy dávají Janákovi na předražené a nevyhovující bydlení a léky a speciální protialergickou výživu pro Janičku. Začátkem ledna se konečně budou moci přestěhovat do vstupního bytu. Byt bude nezařízený a na nábytek a pračku nejsou peníze.

S takovými příběhy se v Diakonii denně setkáváme. Naše pomoc nikdy nebyla potřeba víc, než teď. Situace rodin v nouzi se v důsledku pandemie koronaviru zhoršuje.¨Část z prostředků z Krabice online jsme se proto rozhodli vyčlenit na přímou pomoc rodinám, jako jsou Janákovi. S rodiči v obtížné situaci pracujeme po celý rok v našich terénních službách, poradnách a azylových domech. Jednorázový příspěvek určený na základní životní potřeby (jídlo, léky, bydlení), případně na náklady spojené se školou, dostanou ty nejpotřebnější rodiny, které doporučí sociální pracovníci Diakonie.

Paní Alena nepřijde o bydlení

V lednu jsme poskytli pomocnou ruku prvním 19 rodinám, nejčastěji samoživitelkám a pěstounům. Mezi nimi byly i paní Alena a paní Zuzana
s dětmi.

Paní Alena pracuje ve výdejně jídel a sama se stará o jedenáctiletou dceru. Už od jara má zkrácený úvazek na pět hodin denně, protože výdejna funguje v omezeném režimu. V listopadu byla nucena se vystěhovat z bytu a musela složit kauci na nový. Nyní bojuje s placením nájmu a nezbývají prostředky na další potřeby. Díky dárcům Krabice online mohla plzeňská poradna Diakonie paní Aleně na bydlení přispět.

Paní Zuzana má desetiletého syna. Po propuštění z výkonu trestu našla přístřeší v azylovém domě Diakonie a usiluje o navrácení Tomáše do péče. Skvěle s námi spolupracuje. Chvíli to vypadalo, že se jí nepodaří najít práci, protože je téměř neslyšící. Nyní získala zaměstnání na částečný úvazek a tak má naději, že se o syna dokáže postarat. Příspěvek z krizového fondu využije na jídlo a školní pomůcky pro syna.

Další příspěvky směřovaly na pomoc lidem, kterým se snížily příjmy kvůli koronaviru, na potravinovou pomoc nebo na vybavení pokojíčků pro děti v pěstounské péči.

Děkujeme, že máme možnost rychle pomoci tam, kde je to potřeba. 

Pokračují také dlouhodobé programy na doučování, předškolní přípravu a volnočasové aktivity dětí v nouzi, o kterých Vám budeme pravidelně psát.