„Pomáháme dětem najít štěstí v nové rodině“

To je motto služby Adite pro náhradní rodiny, která doprovází pěstounské rodiny a pomáhá jim vytvářet bezpečné a harmonické prostředí pro zdravý vývoj dětí.

„Pomáháme dětem najít štěstí v nové rodině“ „Pomáháme dětem najít štěstí v nové rodině“

Jedním z klientů Adite je i Jakub a jeho pěstouni. Kuba je šikovný kluk, v 8. třídě ale začal mít potíže se školou. Dokonce hrozilo, že propadne hned z několika předmětů. Pracovníci služby Adite se mu ale rozhodli pomoct a podařilo se jim Kubu motivovat ke studiu. Známky z většiny předmětů se mu s pomocí ještě před koncem školního roku podařilo opravit, z jednoho předmětu ho však čekal reparát. Kuba tak měl před sebou léto plné učení a obav, jestli náročné přezkoušení zvládne.

V průběhu léta se mu ale ozvala paní Renáta, speciální pedagožka, se kterou Adite spolupracuje už třetím rokem, a nabídla mu doučování, které Kuba i jeho rodina s vděkem přijali. Několikrát do týdne tak spolu seděli nad učebnicemi a sešity a tahle snaha se jim ohromně vyplatila. Kuba reparát zvládl a postoupil do dalšího ročníku. Ten s podporou doučování také zvládl a dnes studuje obor truhlář, který si vysnil a který ho moc baví.

Aby služba Adite mohla podpořit více dětí, jako je Kuba, požádala o příspěvek ze sbírky Krabice online. Pokud se letos podaří získat jejím prostřednictvím dostatek finančních prostředků, bude moci dětem z pěstounských rodin dopřát nejen samotné doučování, ale i pomůcky na procvičování učiva, pracovní listy, bloky, sešity i psací potřeby.

Daruji Krabici online

A proč děti v náhradní rodinné péči ve škole často selhávají? Nejčastějším důvodem je nedostatečná podpora, které se jim dostávalo v raném dětství. Děti si s sebou nezřídka nesou traumata způsobená třeba týráním nebo nedostatečnou péčí. Chybí jim znalosti, které jiné děti získávají už v předškolním období nebo na začátku školní docházky, nenaučily se zvládat své emoce. Často se u nich projevují poruchy pozornosti a učení, selhávají také v sociálních dovednostech, kdy si neví rady s tím, jak jednat se svými učiteli a vrstevníky.

Ze zkušenosti můžeme říct, že díky podpoře těchto dětí ve formě doučování, na kterém Adite úzce spolupracuje s odbornými lektory a speciálními pedagogy, se daří zvýšit jejich šance na kvalitní vzdělání a lepší uplatnění v životě. Doučování probíhá v domácím prostředí, kdy se děti soustředí nejen na učení, ale i na přípravu věcí do školy. Velká pomoc je to i pro samotné pěstouny, nejčastěji prarodiče, kteří nevědí, jak s dětmi pracovat. Nově se osvědčila i varianta online doučování.

Děkujeme všem, kteří prostřednictvím Krabice online pomáhají dětem v nouzi. 

                                    Doučování Foto 1  Doučování Foto 2