Otevřená Náruč pro děti v nouzi

Tonda je devítiletý kluk, o kterého jeho maminka ztratila zájem. Po nějakém čase, stráveném v dětském domově, si ho k sobě vzala babička. Po třech měsících ale Tondu přivedla do Náruče, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, s tím, že už se o něj nechce starat.

Otevřená Náruč pro děti v nouzi Otevřená Náruč pro děti v nouzi

Podobný osud potkal i třináctiletou Magdalénku. Její rodiče se o ni už dlouho nezajímají, a tak byla chvíli v péči babičky. Ta ale bohužel zemřela a Magdalénka putovala ke svému strýci. Ani tady však dlouho nebyla, protože si strýc našel přítelkyni a Magdalénka mu začala být na obtíž. I ona dnes žije v Náruči.

Maminka zůstala sama na 4 děti ve věku od 1 roku do 12 let. Tatínek je totiž ve výkonu trestu. Kvůli nedostatku peněz musely opustit byt, v němž žily, a nastěhovat se k prarodičům. Společné bydlení ale nefungovalo, a tak skončila maminka s dětmi uprostřed noci na ulici. Nezbývalo jí nic jiného, než zavolat na Policii ČR, která děti v doprovodu sociální pracovnice dopravila na Náruče.

To je jen zlomek příběhů dětí, které ročně projdou Náručí. Všechny děti však mají něco společného – cítí bolest, zklamání, nejistotu, strach. A někdy i vztek z toho, že je jejich blízcí opustili. Cílem lidí, kteří o ně v Náruči pečují, pak není jen zajistit jim bezpečné a stabilní zázemí, ale také je rozveselit, pobavit, potěšit. Pořád vymýšlejí, co by dětem udělalo radost, a pár aktivit se jim už v průběhu času osvědčilo. Proto se přihlásili do sbírky Krabice online.

Daruji Krabici online

Pokud se sbírka vydaří, budeme moci díky podpoře dárců dětem z Náruče dopřát například výtvarný workshop vedený zkušenou výtvarnicí. Děti většinou nejvíce baví, když se mohou vyřádit na velkoformátovém papíru a na svém velkolepém díle spolupracovat. Učí se o různých výtvarných technikách i rozličných barvách a mohou vyjádřit svého kreativního ducha.

Hudebníci a tanečníci si pak přijdou na své v programu Děti v rytmu, který se skládá ze zábavných a kreativních her, jako je například bubnování, hra na tělo, vokální rytmizování apod. Vyzkoušejí si i hru na lidové hudební nástroje, zatančí si i zazpívají. Společně dokonce skládají písně. Na těchto hrách se děti učí spolupráci a vzájemnému respektu, pracují ale také na své sebedůvěře. 

A nezapomínáme ani na sportovce, které nejvíc baví čínské obranné bojové umění Tai-chi. Tohle cvičení vyhovuje dětem, které se chtějí hezky protáhnout a zklidnit, užívají si ho ale i ti, kteří mají rádi dynamičtější cvičení. Tai-chi člověka naučí nejen pokoře a pochopení, že nemusí být vždycky ve všem první, utvrzuje ale také dobrý charakter, učí lásce k přírodě a všemu živému.

Alternativou k Tai-chi je potom Capoeira, která představuje unikátní kombinaci tance, akrobacie a netradičního boje. Tréninky jsou pro děti sestaveny tak, aby jim pomohly hravou formou rozvinout základní pohybové dovednosti a smysl pro hudbu. Kromě toho podporují toleranci, odpovědnost a sebevědomí.

Děkujeme všem, kteří prostřednictvím Krabice online pomáhají dětem v nouzi. Věříme, jim i letos budeme moci dopřát spoustu zážitků. 

P. S. Jména dětí v článku nejsou skutečná, jejich příběhy ale skutečné jsou.

123134712_1365004490557721_6290966301089969085_o    124755560_1374670046257832_973002782101099755_o    123904714_1370539250004245_3757124616678007256_o

O Náruči, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Do Náruče se může dostat každé dítě, které se ocitne v situaci, kdy je ohrožen jeho život nebo jeho příznivý vývoj. Náruč je pro děti psychicky či fyzicky týrané, děti bez potřebné péče i děti, u kterých jsou závažným způsobem ohrožena jejich základní práva. Kapacita Náruče je 16 dětí od 0 do 18 let. Délka jejich pobytu je různá – od pár dní, kdy jsou jejich rodiče například v nemocnici, po maximálně 1 rok u dětí, jejichž rodiče zemřeli, jsou nezvěstní apod. Náruč dětem zajišťuje náhradní domov. Každý pracovník do toho jde srdcem a s láskou, kterou děti v Náruči nejvíce potřebují.