2017: Předávání dárků v Ústí nad Labem

Před Vánoci v roce 2017 jsme se zúčastnili slavnostního předávání dárků v kostele v ústeckých Předlicích. Fotky pro Vás nafotil Karel Cudlín, oficiální fotogram Václava Havla.