S podporou dárců Krabice online chceme otevřít třídu pro děti s postižením

Školy Diakonie patří k jedničce ve speciálním školství. Přijímáme i žáky s nejtěžšími hendikepy či poruchami chování, které jinde odmítají. Víme, že jejich rodinám to obrovsky pomůže. Jsme tu pro ně a chceme být tam, kde nás nejvíc potřebují. Jdeme za rodinami: školy nebo jejich pobočky zakládáme v místech, kde jsou potřeba, aby rodiče s dětmi nemuseli příliš daleko dojíždět. Každá rodina má dnes sice auto, ale dovážet každý den děti mnoho kilometrů je pro řadu rodičů finančně na hraně. Taky jim to znemožňuje najít si zaměstnání, třeba jen na částečný úvazek, nebo se prostě jen někdy věnovat sobě. Rodiče, kteří tráví péčí o hendikepované děti většinu dne, to potřebují.

S podporou dárců Krabice online chceme otevřít třídu pro děti s postižením S podporou dárců Krabice online chceme otevřít třídu pro děti s postižením

I Speciální škola Diakonie v Čáslavi chce být rodinám a jejich dětem blíž. Zařizuje třídu přípravného stupně v Kutné Hoře. Moc dobře ví, proč.

Třeba kvůli žákyni Terezce. Osud jí toho hodně naložil: Terezka má mentální postižení, zrakovou vadu a celkově je imobilní, nehýbe se. Docházka do přípravné třídy speciální školy v Čáslavi jí moc prospívá. Zejména díky bazální stimulaci, která Terezku učí vnímat vlastní tělo i vlastní okolí. Hezky reaguje na hlas paní učitelky i na hlasy svých spolužáků a ruch celé třídy. Také jí pomáhá časté polohování.

Jediný problém spočívá v tom, že Terezčina rodina bydlí v malé vesničce vzdálené osmnáct kilometrů od Čáslavi. Čáslavská škola nabízí dojíždění, které Terezka využívá. To je ale časově náročné a především drahé, protože Terezka musí mít po cestě speciální dohled. Kvůli svému postižení se totiž kdykoliv může začít dusit. Potřebuje mít nablízku člověka schopného poskytnout jí okamžitou pomoc.

Čáslavská škola Diakonie zakládá, i proto, pobočku v Kutné Hoře. Pro maminku Terezky bude výrazně blíž, ušetří tím nejen finance, ale také spoustu času.

Foto děti Diakonie Foto děti Diakonie Foto děti Diakonie

Stejně tak toužebně očekávají kutnohorskou pobočku základní školy rodiče vozíčkáře Filipa. Veškerá denní činnost Filipovy maminky je totiž podřízená synově školní docházce, která je v Česku povinná i pro děti s hendikepem. Maminka Filipa každodenně dováží speciálně upraveným automobilem, aby svou školní docházku plnil. Je to pro ni nesmírně fyzicky náročné, protože syn už je velký. Pomoci mu z vozíčku do auta a z auta zase na vozíček už pomalu přesahuje fyzické možnosti Filipovy maminky, která by si ráda našla zaměstnání alespoň na částečný úvazek. To by šlo ale jen tehdy, kdyby cesta do školy nebyla tak daleká.

Diakonické školy jsou nestátní, jsou financovány z prostředků ministerstva školství, které je možno použít pouze na neinvestiční výdaje. Na investice jako jsou rekonstrukce, nákupy vybavení draží než 40 tisíc Kč si musíme získat finanční prostředky sami.

Na otevření přípravky v Kutné Hoře bychom rádi získali prostředky ve sbírce Krabice online. Pomůžete nám?

Pošlu Krabici online

Aby mohla v Kutné Hoře začít fungovat přípravná třída speciální školy, potřebujeme zafinancovat:

  • bourací a stavební práce, zejména rekonstrukci stávajícího sociálního zázemí
  • výmalbu, nákup zařízení a vybavení nově vzniklé třídy přípravného stupně

V přípravné třídě v Kutné Hoře se bude vzdělávat 6 dětí ve věku od 5 do 7 let pod vedením speciálního pedagoga, který bude mít k ruce dva asistenty. Spolupracovat budeme s dalšími specialisty. Děti se budou rozvíjet podle svých individuálních schopností tak, aby každé mohlo zažít úspěch, mít kamarády a poznávat něco nového. V tom přípravná třída speciální školy v Kutné Hoře výrazně pomůže nejen jim, ale také jejich blízkým.