Prázdninová sbírka Krabice od bot

Na jaké projekty chceme sbírkou získat prostředky?

Ze sbírky Krabice online už od roku 2017 podporujeme sociální služby Diakonie, které pracují s dětmi a mládeží z ohrožených rodin. Naši sociální pracovníci také mohou díky sbírce poskytnout rychlou finanční pomoc konkrétním rodinám z krizového fondu. Na léto 2022 bychom rádi získali finance na podporu konkrétních letních dobrodružství pro děti z Mostecka, Plzeňska a Jaroměřska. Cílová částka je 365 750 Kč.

A co se stane, pokud ve sbírce vybereme víc?

To by bylo super! Všechny prostředky nad cílovou částku věnujeme do krizového fondu na podporu konkrétních rodin. Budeme tak moci přispívat dětem na kroužky, školní pomůcky, dopravu do školy nebo třeba dioptrické brýle.

Diakonie v Mostě: Příměstský tábor, pobyt pro pěstounské rodiny a výlet do Mirákula 

Mostecká Diakonie pomáhá rodinám v nouzi v teréních službách, občanské poradně i azylovém domě. Podporuje také pěstounské rodiny. V průběhu prázdnin chceme nabídnout aktivity pro děti z klientských rodin, se kterými dlouhodobě spolupracujeme, známe jejich problémy a jejich možnosti: Pro cca 20 dětí zrealizujeme týdenní příměstský tábor. Pro 15 pěstounských rodin zopakujeme interaktivní víkendový pobyt zaměřený částečně na povinné vzdělávání pěstounů a samozřejmě na zážitky pro děti. Poslední aktivitou, kterou si necháváme na závěr léta, bude návštěva Mirákula. Jedná se o výlet, který bývá u dětí velmi oblíbený, ale pro většinu spolupracujících rodin z důvodu větší vzdálenosti od Mostu a finanční zátěži, zcela nedostupný. Výlet je určen pro 20 dětí z klientských rodin. Všechny aktivity podporují přirozený vývoj dětí, rozvíjí sociální vztahy a hlavně obohacují jejich mnohdy stereotypní, jednotvárný život. Díky finanční podpoře projektu můžeme po účastnících požadovat pouze symbolický příspěvek na stravu. Aktivní prázdniny tak budou dostupné pro všechny děti.

Most tábor 2020 118349932_656548618400792_5927218097634225711_n Most příměstský tábor

V minulých letech Krabice od bot v Mostě pomáhala nejen s tábory a pobyty pro pěstouny, ale také vybavit azylový dům pro matky s dětmi (hernička, hřiště, kuchyň), nebo založit Modroklubík pro děti z pěstounských rodin.

Diakonie na západě Čech: Příměstské tábory a pobyt pro pěstounské rodiny

Plzeňská Diakonie nečeká, až děti přijdou k ní. Aby dostali podporu i smysluplnou zábavu i za dětmi a mládeží do sudetských vesnic, nechali si vyrobit i mobilní nízkoprahový klub Uličník - velkou dodávku, která pravidelně jezdí za dětmi, kde neexistuje žádná nabídka kroužků nebo doučování. Podobně pořádá příměstské tábory postupně v Plzni, Dobřanech, Rokycanech a Domažlicích, aby se mohlo účastnit co nejvíc dětí. Cílem projektu je vyrovnávat podmínky znevýhodněných dětí, umožnit jim prožít prázdniny tak, jako jejich vrstevníci. Účast na táboře se pro ně stává nejsilnější a možná jedinou dobrou vzpomínkou na prázdniny. Letos počítáme i s účastí dětí z Ukrajiny. Pro děti z pěstounských rodin pak chystáme pětidenní pobyt, který je zaměřen víc terapeuticky.

tábory Diakonie Západ

V minulých letech Krabice od bot na západě Čech podpořila děti z pěstounských rodin a také unikátní online poradenství Streetwork in Chat.

Diakonie Jaroměř: Společné aktivity pro rodiny a děti ze sociálně vyloučených rodin

V Jaroměři chybí dostupné aktivity pro děti a mládež. Proto jsme tam vloni otevřeli nový nízkoprahový klub Lucerna, kam může kdokoli zdarma a bez registrace přijít. Za rok jsme stihli uspořádat spoustu pěkných akcí i v sociálně vyloučené lokalitě Josefov - děti se koukly do knihovny, mohou chodit na taneční kroužek, společně vaří nebo pořádají turnaje v ping pongu. Rádi bychom jim nabídli pěkný program i přes léto. Klub zatím financujeme výhradně z peněz dárců a nadací - v podporu od kraje doufáme od září.

Klub Lucerna je součástí většího projektu na podporu sociálně znevýhodněných dětí, který Krabice od bot iniciovala ve Vrchlabí, Jaroměři a na Vsetíně. Zaměřujeme se na motivační a podpůrné aktivity pro děti a posílení spolupráce se školami. Tady si můžete přečíst rozhovor s ředitelkou Diakonie v Jaroměři Lucií.

Jít zpátky na darování